"Για τον ιεροδιάκονο π. Διονύσιο Φιρφιρή"
του Λυκούργου Αγγελόπουλου

1. Στίχοι από τα αργά Ανοιξαντάρια,
στη σύντμηση του Χουρμουζίου Χαρτοφύλακας (†1840),
ήχος πλάγιος του δ', 14:44

2. Κεκραγάριο, Ιακώβου Πρωτοψάλτου της ΜτΧΕ
(†1800), ήχος α', 6:03

3. Στιχολογία σε ρυθμό εξάσημο διτρόχαιο δακτυλικό
(κατά τη νεότερη αγιορειτική παράδοση) και το στιχηρό ιδιόμελο του Εσπερινού της Υπαπαντής (2 Φεβρουαρίου) «Λέγε Συμεών...»,ήχος α', 5:53

4. Απολυτίκιο Αγιορειτών Πατέρων,
ήχος α', 1:48

5. Απολυτίκιο Αγίου Αθανασίου του Αθωνίτου,
ήχος γ', 1:33

6. Το α' αντίφωνο των αναβαθμών του δ' ήχου, 7:41

7. Στίχοι δοξολογίας Κοσμά Μαδυτινού,
ήχος πλάγιος του δ' χρωματικός
(ορθότερα: ήχος πλάγιος του β'
από τη βάση του πλαγίου του δ' ήχου), 6:37

8. «Μη καταπιστεύσης με...» καί «Μεταβολή των θλιβομένων...», τροπάρια από την ακολουθία του Παρακλητικού Κανόνα σε νεότερη αγιορειτική ελεύθερη μελοποιΐα και σε ήχο βαρύ διατονικό, 3:30

9. Δόξα και κράτημα
από τον πολυέλεο «Λόγον αγαθόν...»
του Θεοδώρου Φωκαέως (†1851), ήχος πλάγιος του δ', 11:10

Η ηχογράφηση έγινε στις Καρυές στο παρεκκλήσιο της Αθωνιάδος Εκκλησιαστικής Σχολής, στις Καρυές τον Ιούλιο του 1982 από τον Λυκούργο Αγγελόπουλο.
Ισοκρατούν ο διάκονος (νυν ιερομόναχος) Χρυσόστομος Φιρφιρής, ο Λυκούργος Αγγελόπουλος και ο Ιωάννης Παπαχρόνης.
Επιμέλεια έκδοσης: Νίκος Διονυσόπουλος