"Ακούστε μουσική από τα
Ελληνόφωνα χωριά
της κάτω Ιταλίας"
ENGLISH  

             
             

Έλληνες διευθυντές ορχήστρας ή ξένοι που είτε διευθύνουν έργα ελληνικής μουσικής είτε ελληνική ορχήστρα ή ακόμη διευθύνουν έργο αναφερόμενο στο ελληνικό πνεύμα.

Έλληνες μουσικοί ή ξένοι που ερμηνεύουν έργα ελληνικής μουσικής ή συνεργάζονται με ελληνική ορχήστρα.

Τραγουδιστές όπερας, μικρά μουσικά σύνολα και χορωδίες που ερμηνεύουν έργα ελληνικής μουσικής ή συνεργάζονται με ελληνική ορχήστρα.


Designed by TemplatesBox