"Χριστός γεννάται, δοξάσατε" | ENGLISH


La naissance de la
Polyphonie


"Messe du jour de Noël"
Part 1      Part 3
Part 2      Part 4

Ēcole de Notre-Dame, XIIe Siècle
Ensemble Organum, dir. Marcel Peres
Theatre of Voices, dir. Paul Hillier
μεσαιωνική μουσική

"Χριστός γεννάται, δοξάσατε" | ENGLISH


Designed by TemplatesBox