"Χριστός γεννάται, δοξάσατε" | ENGLISH


Christmas Vespers
At Westminster Cathedral
The Choir of Westminster Cathedral
Martin Baker


  • Psalm Beatus Vir

  • Antiphon Repeat

  • Organ Improvisation

  • Psalm Antiphon Scitote

  • Motet Hodie Christus natus est
  • "Χριστός γεννάται, δοξάσατε" | ENGLISH


    Designed by TemplatesBox