"Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος" | ENGLISH


Η Θεία Λειτουργία του Αγίου
Ιωάννη του Χρυσοστόμου εψάλη
στο Αββαείο του Fontevraud


Ακούστε την Ελληνική Βυζαντινή Χορωδία
με χοράρχη τον Λυκούργο Αγγελόπουλο

Χερουβικός ύμνος
με τη μεγάλη είσοδο προς το τέλος του

(ηχητικό απόσπασμα)

Διαβάστε τα επεξηγηματικά κείμενα:
"Η Θεία Λειτουργία του Αγίου Ιωάννη
του Χρυσοστόμου"

του Λυκούργου Αγγελόπουλου

"Η Βυζαντινή Μουσική"
του Μιχάλη Αδάμη

"Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος" | ENGLISH


Designed by TemplatesBox