Κείμενα του ίδιου:
«Αυτοβιογραφικά», «Υποθήκες»,
«Για την 'Πρώτη Συμφωνία' του Μάλερ»

Ο Μητρόπουλος και οι Μουσικοί του

Μίλτος Λογιάδης,
Αλεξάνδρα Παπαστεφάνου
Γιώργος Σεφέρης
Τ.Κ. Παπατσώνης
Απόστ. Κώστιος,
Νίκος Χριστοδούλου
Gunther Schuller,
David Amram

Το Αρχείο Μητρόπουλου στη Γεννάδειο Βιβλιοθήκη